Druhá úroveň predprípravy, odhadované náklady, uzamknutie nabíjacieho obdobia a oveľa viac!

Posledných pár mesiacov sme naozaj tvrdo pracovali na vývoji množstva nových a zaujímavých funkcií a funkcií, o ktoré sa s vami radi podelíme.

Pozrite si najnovšie aktualizácie nižšie!

Druhá úroveň predprípravy

Na základe populárnej požiadavky sme pridali ďalšiu úroveň predprípravy, aby sme vám ušetrili ešte viac času pri vytváraní úlohy! Teraz môžete napríklad pripraviť krabicu v krabici.

V nižšie uvedenom príklade bola krabica – B123 – pripravená v letovom kufri s čiarovým kódom F100. Nový stĺpec na ľavej strane, zvýraznený, označuje, či je predpripravená položka sama o sebe predprípravou alebo nie. V tomto príklade je v stĺpci vedľa boxu B123 symbol boxu, ktorý označuje, že box B123 sám má v sebe pripravené položky.

Ako vždy môžete vytvoriť predbežné prípravy z domovskej stránky a tiež vytvoriť predbežné prípravy pri prihlasovaní úloh a na globálnej obrazovke prihlasovania „Skenovať všetko“.

Odhadované náklady

Teraz môžete nastaviť odhadované náklady na prenájom, prácu a vlastné položky, ktoré sa zobrazia pri vytváraní nákupných objednávok. HireHop tiež šetrí najnovšie náklady na položky, ktoré boli predtým prenajaté na jedného dodávateľa.

Odhadované náklady, ako aj schválené a neschválené náklady z PO sa teraz zobrazujú na obrazovke Zisk a marže dostupnej z ponuky Úloha alebo Projekt.

 

Uzamknúť Obdobie účtovania

Teraz je tu ďalšie tlačidlo na uzamknutie obdobia účtovania pri vytváraní alebo úprave úloh. Po uzamknutí môžete zmeniť dátumy zákazky bez ovplyvnenia obdobia účtovania, a preto ponechať ceny tak, ako boli.

Hromadná úprava úloh

V projektoch môžete teraz z ponuky upravovať dátumy začiatku/ukončenia úloh, stavy úloh a dodaciu adresu pre viacero úloh naraz!

Adresár

V používateľských povoleniach teraz môžete obmedziť používateľov na výber kontaktov z adresára iba pri vytváraní nových úloh.

Prispôsobiť

Teraz môžete nastaviť ePOS, plán skladu a plánovač trasy ako dlaždice domovskej stránky.

Skryté alebo odstránené

V Hire Stock Management máte teraz možnosť zobraziť položky obmedzené na iné sklady, ako aj vymazané položky pomocou tlačidla + v pravej hornej časti obrazovky.

Aktualizácie softvéru na prenájom zariadení – Zoznam dodávok a ďalšie…

Pridajte položky do svojich zoznamov dodávok novými spôsobmi

 • Nový z čiarového kódu – Táto možnosť vám umožňuje napísať alebo naskenovať čiarový kód/číslo majetku a pridať položku priamo do zoznamu a zároveň označiť aktívum ako rezervované, vyradené alebo žiadne.
 • Nové z čísla dielu – otvorí výber čísla dielu, kde môžete zadať množstvo, za ktorým nasleduje číslo dielu/SKU, aby ste rýchlo vytvorili zoznam položiek, ktoré chcete pridať do svojej úlohy.

Rental company software updates

Prihlásenie klepnutím na Google One

 • Ak chcete získať ešte rýchlejší spôsob prihlásenia, teraz môžete použiť prihlásenie pomocou Google One Tap. Ak ste prihlásení do svojho účtu Google vo svojom prehliadači, pri prihlasovaní dávajte pozor na možnosť v pravom hornom rohu obrazovky.

Aplikácia Driver

 • Teraz, keď vodič podpíše alebo pripojí fotografie k trasovému bodu, automaticky označí trasový bod ako dokončený.

K dispozícii sú nové stĺpce

 • Ak chcete pridať/odstrániť stĺpce, vrátane novej možnosti stĺpca „Príznak“, v zozname Dodávateľ úloh kliknite na koliesko Nastavenia vpravo hore.
 • Na Projekty nový stĺpec pre „Depot“ úlohy.
 • Stĺpce môžete pridávať/odstraňovať kdekoľvek, kde vidíte koliesko Nastavenia.

Vlastné polia

 • Pridané viac vlastných polôh vrátane skladov.
 • Spravujte svoje vlastné polia z Nastavenia spoločnosti.

Aktualizácie ePOS

 • Naskenujte položku priamo na obrazovku ePOS, aby ste si ju skontrolovali/prenajali.
 • Výber čísla dielu je teraz k dispozícii aj na obrazovke ePOS.

Nové trvanie ceny „Proporcionálny týždeň“.

 • Položky nastavené na toto trvanie budú účtované minimálne týždeň a 1/7 sadzby za každý nasledujúci deň.
 • Nastavte to v správe zásob prenájmu.

Driver App, New Reports & Documents, Themes, Extensions and Much More!

We have been working really hard over the last few months to develop lots of new and exciting features and functionality, which we’re excited to share with you.

Check out the latest updates below!

Driver App

 • Drivers can now see the routes planned for them using the route planner in the new Driver App!
 • It can be used on any device including mobile phones, via a web browser.
 • Access the driver app here.

Route Planner

New and Updated Income and Job Income Reports 

 • Allowing you to view and analyse your income more effectively.
 • New Interactive Chart View on the income report.
 • View these from the Home Page-Reports.

New default options in Company Settings 

 • Administrators can amend the below defaults from Home-Settings-Company Settings.
 • Allow early returns.
 • Job and project dates unlinked.
 • Jobs and projects open ended.
 • Include all owing items when invoicing.

Speed Increases

 • Job supplying list items load first followed by the availability calculation to reduce load times on large jobs.

Login Using Xero or Azure

 • You can now login to your HireHop account using Xero or Azure.

Dark mode 

 • Users can now view HireHop in a brand new dark mode theme. Set this up in Your Settings.

Automated Emails for subscription invoices

 • Receive automated emails for every HireHop invoice.
 • You can opt in to this from Settings-Subscription-Edit Registered Address, while in admin mode.

Google Chrome Extension and Microsoft Edge Add-On

 • You can now download the HireHop Chrome extension from the Chrome Web Store and the Microsoft Edge Add-On from the Microsoft Store.
 • This allows you to access your HireHop pages directly from the extension whilst on any page.

New Document – „Quote (heading prices)“

 • A new quote template designed to show heading totals only at the bottom of each heading.
 • Add this document to your list from the Document Settings.
 • Whilst you’re here make sure you have other useful documents in your document list such as On Hire Reports and Route documents if you are using the Route Planner.

Batch Invoicing

 • You can now amend the invoice creation date in batch invoicing.
 • This is available to administrators in admin mode only.
 • Enter Batch Invoicing admin mode, select the jobs you wish to invoice and click Issue Invoices. There is now a new option for ‚Date‘, which will be the creation or tax point date of the invoices.

Route Planner, integrated barcode scanner and more

Route PlannerHireHop now enables you to easily plan your deliveries, collections and other transport requirements with the new integrated route planner.  Add deliveries, collections or other transport requests in jobs, assign them to owned vehicles or rented ones within the route planner, plot routes, even supply the drivers with Google Maps sat nav links for their routes.

We have also added numerous other features like contact accounts payable and receivable emails, improved reports, more webhooks, integrated barcode scanner and loads more.


Route Planner

Add deliveries, collections or other transport requests in jobs, then in the route planner, assign them to your own vehicles or even temporary rented ones.  From within the route planner, HireHop can plot routes for the vehicles and even allow drivers to open the routes on Google Maps to use sat-nav.  You can see vehicle weights, assign drivers and assistants, visually see on a map routes and locations as well as print or email delivery and collection documents.

We have also added the auto-creation of deliveries, collections, etc.  In Labour management, you can set an item to automatically add a delivery, collection or other transport to a job, so when you add let’s say a delivery to the supplying list, it will automatically create a delivery for the route planner and mark the supplying list item as „no shortfall“, meaning it doesn’t need a purchase order to stop it going red.

Job & Project Margin & Profit

HireHop now lets you easily see the profit and margins on jobs and projects, with breakdowns, enabling you to quickly assess if a job is worthwhile undertaking or use it to help you increase profits.

Maximum Discount

On hire stock, sales stock and labor items you can now limit the percentage discount that a user is allowed to give.  You can also give some users permission to override these limits and to confirm the override after they receive a warning.

Purchase Order Price Calculator

To help you calculate sub rental prices in purchase orders, we have added a price calculator that helps calculate how much an item is depending on how long you are renting it for and what your supplier is charging per day or week, etc.

Integrated Barcode Scanner

On the check in and out screens, there is now a small camera button.  Clicking this opens a popup where you can set which camera on your phone, tablet or computer to use for scanning barcodes.  All you need to do is put the barcode within the square and once recognised, the barcode is scanned.  Basically, it turns your device into a barcode scanner.

New Asset Status Report

We have improved the asset status report to have more functionality as well as show and export custom fields.  You can also search and filter by custom fields in asset and hire stock management.

More Webhooks & Custom Fields

We have added more webhooks, including accounting webhooks.  This means that if we don’t directly support your accounting software, you can still automatically post invoices, etc. from HireHop to your accounting software using a connector like Zapier.

We have also added the ability to add custom fields in more places, like tasks, etc.

Other Updates

We have also upgraded our servers to give users more speed, not that it was needed, however every little bit we can do to make the user experience better is worth it, regardless of how minor it is.  There are also other minor features like improved data export and performance increases throughout the system and some very minor bug fixes.

Custom fields, Deposits and more

Custom fields

HireHop always had custom fields that were available for use by plugins, but now you can add your own custom fields without any programming knowledge.  We have also added deposit functionality so you can take holding deposits as well as other new features.


Custom Fields

Maybe you want to store extra information (custom fields) in a a job that is specific to your needs. You can now add custom fields easily to certain parts of the system, like jobs, assets, stock, etc.  As always, custom fields can be used in documents by just adding the „_“ prefix.  So if you have created a custom field in a job called „probability“, in a job document it would be called „job:_probability“.

The fields are fitted within 12 sections per line, and you can set the width of your field from 1 to 12 sections. You can also add line breaks and new rows, etc.  There are different field types, from dates and times, money, memos, text, website addresses and even drop down lists, all of which are customisable with various options, including setting them to compulsory or not.

Deposits

You can now record deposits within jobs and projects, and then either refund them (or part of them) or assign them (or part of them) to one or many invoices.  When assigned as a payment to an invoice, this gets automatically sent to your accounting software if you have allowed this and set it up.

API Token

HireHop now makes it easier to integrate with the API by having a single token that can be used to save or get data.  Tokens can be generated for any user, however they will become invalid if the user logs in or changes their email or password. It is recommended to use a completely separate user that no person uses as the API user to prevent the token becoming invalid.

To generate a token, go to „Settings“, then the „Users“ tab, select a user then click the „Menu“ button and select „API token“.  A window will pop up where you can copy the token.

Remember that if the token is used in as a „GET“, it must first be encoded.

Set What Affects Virtual Item Availability

There is now an option on Virtual item autopulls that determines if a shortage of that item will effect the availability of that virtual item.  This is especially useful for things like IEC power cables that you don’t want a shortage of such a compulsory cheap item item effecting the availability of an item that rents out far more than the cable is to buy.

Warehouse Screen Shareable Link

Warehouse screen can create a link so it can be on show devices without having to login to HireHop.  This is especially useful if you want to have smart TVs around the warehouse showing what is going in and out that day, just like an airport arrivals and departures notice board.

Aggregated Invoice Line Items

Sometimes you might be supplying hundreds or thousands of items on a job, still need a breakdown in your invoice, but don’t want to produce an invoice with multiple pages.  Instead of adding custom line items in HireHop, you can also produce an invoice with line items grouped by the same tax rate and nominal code.  When creating an invoice with „Add all owing items“ selected, you can also select the „Aggregated“ option.  This method will still enable you to produce reports based on when and how much an item was invoiced, as each aggregated item is recorded.  This feature is also available within batch invoicing.

There are also other minor performance increases throughout the system and some very minor bug fixes.

Powerful new rental calendar features

rental business calendar

HireHop now has complete and powerful calendar functionality, extending its internal and external features, with the ability to synchronize with multiple external calendar apps. HireHop now gives each user their own personal calendar that can also be synchronized with other apps.  Other features added include more languages, navigation menu, and a chart feature for items with different dates to the job dates.


New Calendar Features

The calendar as well as the job and project schedule has been completely re-written to give additional functionality and a performance boost.  The calendar now supports (on a per user basis):

 • Customisation of the calendar, what it shows and how it looks.
 • Creation of multiple ical calendar links to use in other calendar apps such as Outlook, Google Calendar, Apple iCal, etc. all with various filter options.  For example you can create a link that lists one type of job and a link for another, and then use both of those links in your other calendar app, even coloring them differently should the app allow it.
 • Import from multiple calendar sources, so you can now import from Google Calendar, Microsoft 365 and many more calendar feeds at once into each user’s HireHop calendar.
 • Filter job and project parameters, as well as splitting the dates.  Some companies had maybe 100 jobs or more going on per day, and with the bars stretching across from start to finish, each day was awash with bars.  You can now change this so that only a single entry appears at the start and the end of the job or project and the bar doesn’t span all the days between.  You can also filter jobs or projects dependant on their status, types or if you are a manager.
 • HireHop now gives each user their own personal calendar so they can create their own diary entries from within HireHop (as well as share them with other attendees), as well as the ability to set alarms and set repeats.  So if you have a rental that needs maintenance every 2 weeks, add a diary entry in the job schedule that you can even share with other participants outside of HireHop, that will also appear in their calendar feed.
 • You can generate ical links for every resource and supplier, so they get up-to-date diary entries of what they have been contracted to supply you in their own calendar or phone, that even change as you make changes from within HireHop.

Navigation Menu

A simple feature suggested by a new user was to add a navigation shortcut menu on the top right of every page, enabling you to go to different pages in HireHop without going via the home page.

Chart Column

As HireHop supports different dates for items inside a job, we added a more visual way for you to see this.  There is now an option to show a chart column in job supplying list that shows blocks that portray the dates for items with different dates set.

Other Improvements

The Estonian language was added, you can now set job delivery & collection defaults, country of origin was added in consumables, you can add a nominal group to custom items in the supplying list and individual memos for invoice and credit note line items has also been added. Stronger password encryption has also been implemented behind the scenes, being something you wouldn’t notice, but gives you the reassurance that it is now even more impossible to decrypt your passwords stored in HireHop, as well as allowing us to get more cyber security accreditation.

Performance Increase & Bug Fixes

Some parts of HireHop gained a significant performance boost such as loading of lists.  Some companies with hundreds of thousands of lines of stock experienced up to 20 seconds of waiting time when opening filtered lists, which was reduced to 0.3 seconds.  There are also other minor performance increases throughout the system and some very minor bug fixes.

Warehouse screen, faster servers and more…

Retal software barcode scanning

HireHop equipment rental software now has a dedicated warehouse screen and we have also moved to faster servers.  Furthermore, we have released other features, such as webhooks, to allow external software to respond to changes done within HireHop.  Other features added include more languages, decimal values for sales items, sharing of documents, and other improvements.


Warehouse Screen

We have added an easy-to-use warehouse screen within HireHop that is similar to an airport arrivals and departures notice board.  The screen shows all jobs and subcontracted services that are coming in and out over a certain period of time.  It automatically updates itself and can also be used to check items in and out all from one screen.

Webhooks

We have also added extensive webhooks throughout the system which enables you to set a web address that HireHop calls when it has done a selected task.  HireHop then sends through the appropriate data to the desired web address.  For instance, when a job status is changed, HireHop can notify another piece of software or website what the status was changed to, what it was changed from, and what job it was changed for.  There are numerous other events you can also assign webhooks to.

Sharing Documents

You can now share live links to documents in HireHop with users outside the system.  For instance, you could create a resource or subcontractor document, that lists all of the jobs they are doing for you, or a client document, that lists all of their ongoing hires. These links can be set to open a PDF or webpage that can be opened by anybody with the link (no login required) with live information.  For instance, if a customer has rented 7 items and opens the link, the document will show the 7 items rented.  If the customer returns 5 of the items then opens the link, the document will now show only the 2 items that remain rented.

Other Improvements

There are other minor new features like the ability to have up to 2 decimal places on quantities for sales items, the ability to set the nominal group on custom items in the supplying list, as well as German and Greek language and document support.

Server Upgrades

A huge undertaking was done to upgrade the HireHop core as well as the servers it runs on; this resulted in huge increases to our already super fast speeds. For example, supplying lists in jobs now loads with a 44% speed increase.  Even with the thousands of accounts and daily active users, HireHop was always the fastest equipment rental software on the market. But now, it’s even faster.

Customer specific pricing and other features

Customer specific pricingHireHop equipment rental software enables you to have different prices or different price durations for specific customers.  We have also passed a security penetration test to give you peace of mind how secure your data on HireHop is.

 


For some clients pricing may be different for certain items, as you may want to charge them different prices than normal, or you may want to charge them weekly instead of daily, or maybe just give them a different price for an item when you are using price group B and every other price group is as normal.  These special pricing rules can be set for hire stock, sales stock and labour in the „Client pricing“ tab of the relevant management page within HireHop.  We have also given viewing and setting these prices specific user permissions, so some users can’t see them, or edit them, etc., it’s up to you.

You can already set customers to have default discounts or to be charged a specific price group, as well as applying bulk discount to a job, etc., however this gives you yet another way to apply pricing so that HireHop works around you and not the other way around.

You can now re-scan out a barcode on a job even if it has been previously scanned back in.  So if an tool comes back for repair and exchanged for another and the replacement is returned for repair, the now repaired original tool can be sent back out again on the same job.

There has been other minor updates and improvements in HireHop due to feedback from our users:

 • You can now import data using XLSX files as well as CSV files.
 • HireHop is now an approved Quickbooks app.
 • We have upgraded the Microsoft login with a newer version.
 • Other small enhancements in reports, etc.

See more updates

ePOS Cash Register for Rental Software

POS for rentalsIt’s good to have software for your rental business that is really powerful and packed full of features, however some users, like those working at the front desk, need a simple and easy interface to process rentals and sales.

HireHop Equipment Rental Software have now released a cash register / POS interface that works on any computer, iPad or even phone.  Designed to be used by a touch device and feel like a modern cash register, this feature allows quick and easy processing of rentals and sales.

 


HireHop is the most powerful rental software in the world, with a plethora of features, but not all of your users need to use these features, and only require a quick and simple to user interface, something the temporary staff can operate without the need for training.

Included free within HireHop is a screen that you can use on any touch device that looks, feels and operates like a modern touch screen cash register or ePOS.  For instance, you can have one on the rental counter to process walk-in customers who want to rent stuff, or maybe just want to buy parts or other sales stock.

For instance, you might have a tool rental shop or a bike rental shop, and don’t need all the features offered in HireHop jobs.  The ePOS allows you to quickly process the orders, take payments and issue contracts, all via a simple to use touch screen interface.

The complete version of HireHop is still accessible on these devices, and every rental or sales job created on it is still accessible via the standard interface and visa-versa.  Using the ePOS cash register screen, you can still issue invoices, take payments, print contracts, check equipment in and out, etc.

HireHop strives to bring your rental company more and more unique features, enabling you to streamline and speed up your admin and workflow, thus saving your business time and money.

See more updates

Calculated supplying list items – Percentage based line items of various sub totals

Calculated rental percentage itemHireHop Equipment Rental Software now gives you the ability to add line items into a job rental  supplying list.  These items are automatically calculated at a required percentage, based on the prices certain types of other items in the list.

 


In a job supplying list, you can add chargeable items such as hire, sales, labor and custom items.  What if you want to add a damage waiver percentage, commission or an extra tax that updates itself when any other price in the list changes.  We call these calculated items, and you can have as many as you want in a job, set each one to any percentage as well as set each one to be dependent on a single or multiple type of other items.

Some examples of there uses are as follows:

 • Damage Waiver
  A calculated item can be added as a damage waiver insurance if the customer doesn’t have sufficient insurance.
 • Commission
  You can add a calculated item based on every priced item in the list to add an additional commission.
 • Tax
  If you want to add taxes inside the supplying list instead of in the invoice, you can do so here.

When a calculated item is in an invoice, it works the same as before, except it is based on the totals in the invoice.  For example, a three week hire comes to $300 and you issue an invoice weekly at $100.  The calculated item in the supplying list is at 10%, so it will be $30, however for each of the three $100 invoices, the calculated item will be $10.

HireHop strives to bring your rental company more and more unique features, enabling you to streamline and speed up your admin and workflow, thus saving your business time and money.

See more updates